Filosofische ondersteuning voor autisme

Ik ben beschikbaar voor particulieren, scholen en instanties om samen met het kind te werken aan problemen die zij of hij in het dagelijks leven tegenkomt. De hoofdproblemen waarmee autistische kinderen vaak zitten zijn grofweg in te delen in drie categorieën:

  1. Zwakke sociale ontwikkeling
    Autistische kinderen zijn vaak meer op zichzelf. Ze maken weinig tot geen oogcontact, hebben moeite met het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen en weinig of geen intuïtieve kennis van wat wordt gezien als “normaal gedrag”. Hierbij komt dat voor autistische kinderen de grens tussen “ik en jij” niet altijd even duidelijk is, hetgeen onder andere zorgt voor onbegrip en moeizame communicatie.
  2. Moeilijkheden met communiceren
    Sommige autistische kinderen kunnen niet praten, sommige hebben weinig of slechte talige vermogens, en anderen, zoals veel voorkomt bij Asperger, hebben die vermogens wel, maar stuiten op andere problemen (uitspraken of grapjes letterlijk interpreteren, moeite hebben een gesprek aan te knopen of te onderhouden).
  3. Veel behoefte aan structuur en herhaling
    Voor autistische kinderen zijn een heleboel “normale” situaties juist omstandigheden die veel prikkels geven, die vervolgens niet goed verwerkt worden. De meest alledaagse zintuiglijke indrukken of handelingen kunnen zorgen voor groot ongemak. Er is veel behoefte aan het vastleggen van bepaalde structuren , en kinderen houden vaak vast aan het herhalen van bepaalde patronen, of obsessies met bepaalde objecten of onderwerpen.

Mijn hulp richt zich op het maken van opdrachten en ontwikkelen van plannen om de problemen uit bovenstaande drie kaders minder problematisch te maken. Ik werk toe naar het “bewegen van de onbewogen geest”. Ik gebruik hierbij gepersonaliseerde verhalen, vraaggesprekken en maak koppelingen met de theorieën van verschillende filosofen.

Tarieven: vanaf 30 euro per kind per uur.